Magdalena Brammertz(ca 1781 - 13 Aug 1867)
Maria Sibylla Brammertz
Geb. 29 Okt 1814, Stolberg258,946
Gest. 25 Okt 1818, Stolberg258,947
Beruf.