Quirin Keller
Geb. 27 Nov 1846, Aachen37,440
Gest. 22 Jan 1847, Aachen441
Beruf.